ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(<br /> using AWB)
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post = รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
| insignia = กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
| insignia = พระประชาบดี.jpg
| insigniasize = 120px
| insigniacaption = ตราประจำกระทรวง
| image = อนันตพร.jpg
| incumbent = [[อนันตพร กาญจนรัตน์|พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์]]
| incumbentsince = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| style =
| residence =
| appointer = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]<br> {{small|โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ}}
| nominator = [[นายกรัฐมนตรีไทย]]
| termlength =
| appointer = [[พระมหากษัตริย์ไทย]]
| termlength = 4 ปี
| formation = [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
| succession =
| inaugural = [[อนุรักษ์ จุรีมาศ|นายอนุรักษ์ จุรีมาศ]]
| website = [httphttps://www.m-society.go.th/aboutmso.php?pageid=585 www.m-society.go.th]
}}
'''รายนามรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]'''
 
'''รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์''' เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2545]] พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54]]
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
 
|- style="background:#000000"
== ประวัติ ==
| colspan="8" align="center"| {{flagicon|Thailand}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์|<font color="FFFFFF">กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</font>]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon|Thailand}}<br><font color="FFFFFF">( [[3 ตุลาคม|<font color="FFFFFF">3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545|<font color="FFFFFF">พ.ศ. 2545]] - <font color="FFFFFF">ปัจจุบัน )</font>'''
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
|- style="background:#cccccc"
จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง [[อนุรักษ์ จุรีมาศ]] ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]<ref>{{Cite news|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102304.PDF|title=พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545|work=ราชกิจจานุเบกษา|access-date=13 กรกฎาคม 2561}}</ref>
| '''ลำดับ'''<br /><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.<br />คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
 
|-
 
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:อนุรักษ์ จ.jpg|100px]] || '''[[อนุรักษ์ จุรีมาศ|นายอนุรักษ์ จุรีมาศ]]'''
== รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ==
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]]
 
'''รหัสสี''' (สำหรับพรรคการเมือง):<br />
{{legend2|#ff0000|[[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]], [[พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)|พลังประชาชน]], [[พรรคเพื่อไทย|เพื่อไทย]]|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#1e90ff|[[พรรคประชาธิปัตย์|ประชาธิปัตย์]]|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#ff1493|[[พรรคชาติไทย|ชาติไทย]]|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{| class="wikitable"
! colspan=2 | รายนาม
! รูป
! colspan=2 | วาระดำรงตำแหน่ง
! พรรคการเมือง
! colspan=2 | นายกรัฐมนตรี
|-
| style="background-color: #ff1493" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:soraaut.jpg|100px]] || '''[[สรอรรถ กลิ่นประทุม|นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]]'''
| [[อนุรักษ์ จุรีมาศ]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
| [[ไฟล์:อนุรักษ์ จ.jpg|70px]]
| 3 ตุลาคม 2545
| 8 พฤศจิกายน 2546
| [[พรรคชาติไทย|ชาติไทย]]
| rowspan=4 style="background-color: #ff0000" |
| rowspan=2 |[[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]<br/>{{small|(ยศในขณะนั้น)}}<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54|ครม.54]])}}
|-
| rowspan=3 style="background-color: #ff0000" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:pacha.jpg|100px]] || '''[[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]]'''
| [[สรอรรถ กลิ่นประทุม]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
| [[ไฟล์:soraaut.jpg|70px]]
| 8 พฤศจิกายน 2546
| 11 มีนาคม 2548
| [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
|-
| [[ประชา มาลีนนท์]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:wattana.jpg|100px]] || '''[[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]]'''
| [[ไฟล์:pacha.jpg|70px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
| 11 มีนาคม 2548
| 2 สิงหาคม 2548
| ไทยรักไทย
| rowspan=2 | [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]<br/>{{small|(ยศในขณะนั้น)}}<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55|ครม.55]])}}
|-
| [[วัฒนา เมืองสุข]]
|- style="background:#FA8072"
| [[ไฟล์:wattana.jpg|70px]]
| colspan=4| '''[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข|คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)]]''' || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]]
| 2 สิงหาคม 2548
| 19 กันยายน 2549
| ไทยรักไทย
|-
| colspan="3" | [[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:Paiboon.jpg|100px]] || '''[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม|นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]]'''
| 19 กันยายน 2549
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 56 ของไทย|56]]''' || [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
| 1 ตุลาคม 2549
| colspan="3" | [[สนธิ บุญยรัตกลิน|พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน]]<br/>{{small|(''รักษาการนายกรัฐมนตรี'')}}
|-
| style="background-color: #E9E9E9" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์: Sutha_chunsaeng.jpg |100px]] || '''[[สุธา ชันแสง|นายสุธา ชันแสง]]'''
|[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]] || [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| [[ไฟล์:Paiboon.jpg|70px]]
| 9 ตุลาคม 2549
| 6 กุมภาพันธ์ 2551
| ''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
| style="background-color: #E9E9E9" |
| [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56|ครม.56]])}}
|-
| rowspan=4 style="background-color: #ff0000" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || [[ไฟล์: Chavarat.jpg |100px]] || '''[[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]]'''
| [[สุธา ชันแสง]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[23 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| [[ไฟล์:Sutha_chunsaeng.jpg|70px]]
| 6 กุมภาพันธ์ 2551
| 8 พฤษภาคม 2551
| rowspan=4 | [[พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)|พลังประชาชน]]
| rowspan=4 style="background-color: #ff0000" |
| rowspan=3 | [[สมัคร สุนทรเวช]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57|ครม.57]])}}
|-
| [[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || [[ไฟล์:อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg|100px]] || '''[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]]'''
| [[ไฟล์:Chavarat.jpg|70px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
| 23 พฤษภาคม 2551
| 2 สิงหาคม 2551
|-
| [[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:Udomdej.jpg|100px]] || '''[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]]'''
| [[ไฟล์:อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg|70px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย|58]]''' || [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| 2 สิงหาคม 2551
| 9 กันยายน 2551
|-
| [[อุดมเดช รัตนเสถียร]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || [[ไฟล์:วิฑูรย์ นามบุตร.jpg|100px]] || '''[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]]'''
| [[ไฟล์:Udomdej.jpg|70px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[20 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]]
| 24 กันยายน 2551
| 2 ธันวาคม 2551
| [[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 58|ครม.58]])}}
|-
| rowspan=2 style="background-color: #1e90ff" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || [[ไฟล์:489.jpg|100px]] || '''[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]]'''
| [[วิฑูรย์ นามบุตร]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[10 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]] || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]]
| [[ไฟล์:วิฑูรย์ นามบุตร.jpg|70px]]
| 20 ธันวาคม 2551
| 3 กุมภาพันธ์ 2552
| rowspan=2 | [[พรรคประชาธิปัตย์|ประชาธิปัตย์]]
| rowspan=2 style="background-color: #1e90ff" |
| rowspan=2 | [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59|ครม.59]])}}
|-
| [[อิสสระ สมชัย]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || [[ไฟล์:สันติ พร้อมพัฒน์.jpg|100px]] || '''[[สันติ พร้อมพัฒน์|นายสันติ พร้อมพัฒน์]]'''
| [[ไฟล์:489.jpg|70px]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย|60]]''' || [[9 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]] || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
| 10 กุมภาพันธ์ 2552
| 9 สิงหาคม 2554
|-
| style="background-color: #ff0000" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || [[ไฟล์:Paweena hongsakul.jpg|100px]] || '''[[ปวีณา หงสกุล|นางปวีณา หงสกุล]]'''
| [[สันติ พร้อมพัฒน์]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย|60]]''' || [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]] || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
| [[ไฟล์:สันติ พร้อมพัฒน์.jpg|70px]]
|- style="background:#FA8072"
| 9 สิงหาคม 2554
| colspan=4| '''[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ|คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)]]''' || [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2557]] || [[30 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
| 30 มิถุนายน 2556
| [[พรรคเพื่อไทย|เพื่อไทย]]
| rowspan=2 style="background-color: #ff0000" |
| rowspan=2 |[[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60|ครม.60]])}}
|-
| style="background-color: #E9E9E9" |
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || [[ไฟล์:อดุลย์.jpeg|100px]] || '''[[อดุลย์ แสงสิงแก้ว|พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว]]'''
| [[ปวีณา หงสกุล]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย|61]]''' || [[30 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] || 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| [[ไฟล์:Paweena hongsakul.jpg|70px]]
| 30 มิถุนายน 2556
| 22 พฤษภาคม 2557
| ''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
|-
| colspan="3" | [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
| bgcolor="#E9E9E9"| '''15''' || [[ไฟล์:อนันตพร.jpg|100px]] || '''[[อนันตพร กาญจนรัตน์|พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์]]'''
| 22 พฤษภาคม 2557
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 ของไทย|61]]''' || 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ||ปัจจุบัน
| 30 สิงหาคม 2557
| colspan="3" | [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<br/>{{small|(''รักษาการนายกรัฐมนตรี'')}}
|-
| rowspan=2 style="background-color: #E9E9E9" |
| [[อดุลย์ แสงสิงแก้ว|พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว]]
| [[ไฟล์:อดุลย์.jpeg|70px]]
| 30 สิงหาคม 2557
| 23 พฤศจิกายน 2560
| rowspan=2| ''ไม่สังกัดพรรคการเมือง''
| rowspan=2 style="background-color: #E9E9E9" |
| rowspan=2|[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<br/>{{small|([[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61|ครม.61]])}}
|-
| [[อนันตพร กาญจนรัตน์|พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์]]
| [[ไฟล์:อนันตพร.jpg|100px]]
| 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| ''ปัจจุบัน''
|}
 
|}
 
== อ้างอิง ==
 
=={{รายการอ้างอิง==}}
* http://www.m-society.go.th/home/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
 
{{ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีไทย}}
4,613

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง