ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 13 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 ของไทย}}
[[หมวดหมู่:{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย]]}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม}}
 
{{เกิดปี|2438}}{{ตายปี|2520}}
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง]]
[[หมวดหมู่:อธิบดีกรมอัยการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกขบวนการเสรีไทย]]
58,495

การแก้ไข