ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องทัวริง"

+{{ต้องการอ้างอิง
(+{{ต้องการอ้างอิง)
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เครื่องจักรทัวริง''' ({{lang-en|Turing machine}}) คือ[[เครื่องจักรนามธรรม]]ที่[[แอลัน ทัวริง]]ได้คิดค้นขึ้นใน ค.ศ. 1936 ([[พ.ศ. 2479]]) เพื่อการนิยาม[[ขั้นตอนวิธี]]หรือ 'กระบวนการเชิงกล' อย่างชัดเจนแบบคณิตศาสตร์ เครื่องจักรทัวริงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษา[[วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี]] โดยเฉพาะใน[[ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ]]และ[[ทฤษฎีการคำนวณ]] ข้อปัญหา (thesis) ที่ว่าโมเดลของเครื่องจักรทัวริงนั้นครอบคลุมกระบวนการเชิงกลทั้งหมด ในการคำนวณทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ[[ข้อปัญหาของเชิร์ช-ทัวริง]]
 
1,796

การแก้ไข