ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคล้ว นรปติ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สังกัด[[พรรคเศรษฐกร]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/036/890.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป]</ref>
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สังกัด[[พรรคเศรษฐกร]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/112/3065.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒]</ref>
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สังกัด[[พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สังกัด[[พรรคแนวร่วมสังคมนิยม]]
56,465

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์