ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จัดระเบียบ
(จัดระเบียบ)
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ=เทศบาลเมือง|ดูที่=ร้อยเอ็ด (แก้ความกำกวม)}}
{{กล่องข้อมูล เทศบาล
<!-- ชื่อ ภาพ และคำขวัญ -->
<!-- ข้อมูลจำเป็น -->
| ชื่อไทย = ร้อยเอ็ด
|seal ประเภท = เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.png
| ภาพ = Roi Et City Hall.jpg
|ชื่ออังกฤษ= Roi Et
| คำอธิบายภาพ = ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
|ขนาดเทศบาล = เมือง
|จังหวัด ตรา = เมืองร้อยเอ็ด.png
| คำขวัญ = ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
|อำเภอ = เมืองร้อยเอ็ด
<!-- ที่ตั้ง แผนที่ และการปกครอง -->
|image= Roi Et City Hall.jpg
| pushpin_map = Thailand
|คำอธิบายภาพ=ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
| pushpin_label_position =
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| pushpin_map_caption = ที่ตั้งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
|คำขวัญ= ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
| coordinates = {{coord|16|3|11|N|103|39|4|E|region:TH|display=inline, title}}
|พื้นที่= 11.63
| จังหวัด = ร้อยเอ็ด
|ประชากร= 35,219
| อำเภอ = เมืองร้อยเอ็ด
<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 กรมการปกครอง-->
| ตำบล = ในเมือง (ทั้งตำบล)
|ปีสำรวจประชากร= 2557
| สำนักงาน =
|ความหนาแน่น= 3,028
| นายกเทศมนตรี =
<!-- ข้อมูลสำหรับติดต่อ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
<!-- ข้อมูลตัวเลข -->
|สำนักงาน=
| พื้นที่ = 11.63
|โทรศัพท์= 043511222
| ประชากร = 35,671
|โทรสาร= 043513394
| ปีสำรวจประชากร = 2560
|เว็บไซต์= http://www.roietmunicipal.go.th/ www.roietmunicipal.go.th
| population_footnotes = <ref name="stat">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=4599&statType=1&year=60 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด] ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง</ref>
| ความหนาแน่น = 3,067.15
| รหัสpostal = 45000
| geocode = 4599
<!-- ข้อมูลติดต่อ -->
| โทรศัพท์ = 043511222
| โทรสาร = 043513394
| เว็บไซต์ = [http://www.roietmunicipal.go.th/ www.roietmunicipal.go.th]
}}
 
'''เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด''' เป็น[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ประเภท[[เทศบาลเมือง]] ตั้งอยู่ที่[[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเมืองทั้งตำบล ภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้ามากมายโรงแรมชั้นนำ
 
== ประวัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ==
:'''เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด''' ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีพื้นที่เขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงตั้งอยู่บนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนเทวาภิบาลภิบาล บนเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509 ทำให้มีพื้นที่ 11.63 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 23 ตอนที่ 21 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2509) และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ต่อมาเชื่อมด้านหลังของอาคารหลังเดิม ในปี พ.ศ. 2542 และในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อสร้างอารคารศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ เปิดใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โดยเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 <ref>[http://www.roietmunicipal.go.th เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]</ref> (ข้อมูลจากเอกสาร : แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557-2559)
 
== ภูมิศาสตร์ ==
==สภาพทั่วไป==
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน
 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
===ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
 
== ประชากรและชุมชน ==
* ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง
{{Historical populations
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง
| title = ประชากรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแบ่งตามปี
* ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลรอบเมือง
| align = left
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลรอบเมือง ตำบลดงลาน
| 2552 | 34,412
 
| 2553 | 34,557
===สภาพภูมิอากาศ===
| 2554 | 34,464
:ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีฝนเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุดประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40.5 องศาเซลเซียส
| 2555 | 34,554
 
| 2556 | 34,926
===ประชากร===
| 2557 | 35,219
* พ.ศ. 2552 จำนวน 34,510 คน
| 2558 | 35,313
* พ.ศ. 2553 จำนวน 34,636 คน
| 2559 | 35,461
* พ.ศ. 2554 จำนวน 34,763 คน
| 2560 | 35,671
* พ.ศ. 2555 จำนวน 34,592 คน
| footnote = อ้างอิง: [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
* พ.ศ. 2556 จำนวน 35,077 คน
}}
* พ.ศ. 2557 จำนวน 35,219 คน
ในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีประชากรทั้งหมด 35,671 คน แบ่งเป็นชาย 16,864 คน หญิง 18,807 คน มีจำนวนบ้าน 16,259 หลังคาเรือน<ref name="stat"/> แบ่งการปกครองเป็นชุมชนจำนวน 20 ชุมชน ดังนี้
 
==สภาพสังคม==
 
{{col-begin|width=auto}}
===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
{{col-3}}
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนวัดป่าเรไร
# ชุมชนวัดบึง
# ชุมชนศิริมงคล
{{col-3}}
:'''เขตที่ 2'''
# ชุมชนพระอารามหลวง
# ชุมชนพิพิธภัณฑ์
# ชุมชนมั่นคงพัฒนา
{{col-3}}
:'''เขตที่ 3'''
# ชุมชน บ.ข.ส.
# ชุมชนราษฎรอุทิศ
# ชุมชนโรงพยาบาล
{{col-end}}
 
 
 
== การศึกษา ==
===วัด===
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
# วัดบูรพาภิราม
{{div col}}
# วัดบึงพระลานชัย
* โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
# วัดกลางมิ่งเมือง
* โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
# วัดสระทอง
* โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
# วัดสระแก้ว
* โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
# วัดเหนือ
* โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
# วัดป่าเรไร
#* โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
* โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
# วัดราษฎร์ศิริ
* โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# วัดคุ้มวนาราม
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# วัดสว่างอารมณ์
* ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
# วัดราษฎรอุทิศ
{{div col end}}
# วัดท่านคร
# วัดบ้านหนองหญ้าม้า
 
===งาน ประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ= ==
งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
# งานประเพณีบุญผะเหวด(บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
#* งานประเพณีสงกรานต์บุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) จัดขึ้นในวันที่ศุกร์ 13-15เสาร์ เมษายนและอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี
#* งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในพุธแรกวันที่ เดือน13-15 6เมษายน ของทุกปี
#* งานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองมเหศักดานุภาพ จัดขึ้นในวันพุธแรก เดือน 76 ของทุกปี
#* งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำพุธแรก เดือน 87 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน)
#* งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันแรมขึ้น 1415 ค่ำ เดือน 118 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกเข้าพรรษา 1 วัน)
#* งานกฐิน 101 กองประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกพรรษา จัดขึ้นในวันเสาร์ที่แรม 314 หลังงานประเพณีค่ำ เดือน 11 ของทุกปี (จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษา 1 วัน)
#* งานประเพณีกฐิน "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป"101 กอง จัดขึ้นในวันขึ้นเสาร์ที่ 153 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีหลังงานประเพณีออกพรรษา
* งานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป" จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
 
== วัด ==
==การศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด==
{{div col|cols=4}}
* วัดบูรพาภิราม
* วัดบึงพระลานชัย
* วัดกลางมิ่งเมือง
* วัดสระทอง
* วัดสระแก้ว
* วัดเหนือ
* วัดป่าเรไร
* วัดเวฬุวัน
* วัดราษฎร์ศิริ
* วัดคุ้มวนาราม
* วัดสว่างอารมณ์
* วัดราษฎรอุทิศ
* วัดท่านคร
* วัดบ้านหนองหญ้าม้า
{{div col end}}
 
== อ้างอิง ==
===โรงเรียนในสังกัด===
{{รายการอ้างอิง}}
:เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
# โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
# โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
# โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
# โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
# โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)
# โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
# โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
# โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
# ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
===หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
* สำนักปลัด[http://www.roietmunicipal.go.th/ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]
* [[สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
* กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 
{{จังหวัด/ร้อยเอ็ด}}
{{เทศบาลเมือง}}
{{อปท.ที่ตั้งจังหวัด}}
18,429

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์