ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
=== เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย ===
*[http://www.thcc.or.th/ebook1/2016/mobile/index.html#p=1 ICD-10-TM Online] บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย
* กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 
ผู้ใช้นิรนาม