ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิศตะวันออกเฉียงใต้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
== คตินิยมและความเชื่อ ==
ตามคติความเชื่อของคนไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้น เชื่อกันว่าในสรรพสิ่งทั้งหลายมีเทวดาอยู่รายรอบตัวเรา ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือในกฎหมายตราสามดวงที่มักกล่าวถึงเทวดาไว้ในพระไอยการต่าง ๆ เช่น ในลักษณภญาณมีกล่าวไว้ว่า “...แลปางนี้ฃอเทพยุดาเจ้าทังหลาย คือพระอินท พระพรหม พระยมราช แลท้าวจาตุโลกบาล พระจันท พระอาทิตย์ ภูมอารักษอากาศเทพยุดาผู้รักษาพระพุทธสาศนาศาสนา แลเทพยุดาอันรักษาซึ่งขอขันธเสมาแลพระมหาบวรเสวตรฉัตรจงเสดจ์มาประชุมให้พร้อมกันในสถานที่นี้ ฟังซึ่งคำคนผู้จะเปนสักขิพญาณแก่กัน...”
ตาม[[ตำราพรหมชาติ]]มีความเชื่อว่าพืชมงคลประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ [[สารภี]] [[ยอ]] [[ยอป่า]] และ [[กระถิน]]
ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ[[พระอัคคีอังคาร]] หรือ [[พระเพลิง]]
ส่วนมหาเทพประจำทิศคือ [[พระอัคคี]] หรือ [[พระเพลิง]] ซึ่งคือที่มาของคำว่า อาคเนย์
 
== อ้างอิง ==
11,560

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์