ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 12 || [[พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)]] || พ.ศ. 2556 || พ.ศ. 2558
|-
| 13 || [[พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)|พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)]] || พ.ศ. 2558 || พ.ศ. 2561
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม