ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| style="text-align:center;" | 31 สิงหาคม 1957
| style="text-align:center;" | 27 มิถุนายน 1959
| rowspan="4" | {{age in daysอายุปีและวัน|1957|8|31|1970|9|22}}
| rowspan="4" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
| rowspan="4" style="text-align:center; background:#99badd;"| [[Alliance Party (Malaya)|AP]]
| style="text-align:center;" | 22 กันยายน 1970
| style="text-align:center;" | 31 กรกฎาคม 1974
| rowspan="2" | {{age in daysอายุปีและวัน|1970|9|22|1976|1|14}}
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
| style="text-align:center; background:#99badd;"| [[Alliance Party (Malaya)|AP]]
| style="text-align:center;"| 14 มกราคม 1976
| style="text-align:center;"| 12 มิถุนายน 1978
| rowspan="2" | {{age in daysอายุปีและวัน|1976|1|14|1981|7|16}}
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#E62020;" | [[อัมโน]]
| rowspan="2" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Barisan Nasional|BN]]
| style="text-align:center;"| 16 กรกฎาคม 1981
| style="text-align:center;"| 29 มีนาคม 1982
| rowspan="6" | {{age in daysอายุปีและวัน|1981|7|16|2003|10|31}}
| rowspan="6" style="text-align:center; background:#E62020;"| [[อัมโน]]
| rowspan="6" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Barisan Nasional|BN]]
| style="text-align:center;"| 31 ตุลาคม 2003
| style="text-align:center;"| 2 มีนาคม 2004
| rowspan="3" | {{age in daysอายุปีและวัน|2003|10|31|2009|4|3}}
| rowspan="3" style="text-align:center; background:#E62020;"| [[อัมโน]]
| rowspan="3" style="text-align:center; background:#007FFF;"| [[Barisan Nasional|BN]]
| style="text-align:center;" | 10 พฤษภาคม 2018
| style="text-align:center;" | ''อยู่ในตำแหน่งหน้าที่''
| rowspan="4" | {{age in daysอายุปีและวัน|2018|5|10}}
| rowspan="4" style="text-align:center; background:#f08080;" | [[PPBM]]
| rowspan="4" style="text-align:center; background:#ff4500;"| [[แนวร่วมแห่งความหวัง|PH]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์