ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอประชุมกองทัพเรือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ขนาด =
| รายละเอียดอื่น =
| สถาปนิก = '''อาคารและผังบริเวณ'''<ref name"detail">[http://www.navyhall.com/?p=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 ประวัติความเป็นมา หอประชุมกองทัพเรือ], Website:www.navyhall.com/ .สืบค้นเมื่อ 01/05/2561</ref>{{bulleted list|
|ผศ. สุดสวาท ศรีสถาปัตย์
|น.อ. ระพี ศรีสุกรี
|น.อ. ระพี ศรีสุกรี
|น.อ.หญิง เอมอร ประภาศิริ
}}
}}<ref name"detail">[http://www.navyhall.com/?p=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2 ประวัติความเป็นมา หอประชุมกองทัพเรือ], Website:www.navyhall.com/ .สืบค้นเมื่อ 01/05/2561</ref>
| วิศวกร =
| ผู้ตกแต่งภายใน =
| สวน = [[เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี]]<ref name"detail"></ref>
| ผู้ออกแบบผู้อื่น =
| รางวัล =
5,171

การแก้ไข