ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความต้านทานและการนำไฟฟ้า"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[ไฟล์: Metal film resistor.jpg|thumb|250px|[[ตัวต้านทาน]] มีค่า 6.5 MΩ ตามที่ระบุไว้โดย [[รหัสสีอิเล็กทรอนิกส์]] (สีฟ้า-สีเขียว-สีดำ-สีเหลือง) ตัวต้านทานนี้จะใช้ตัวแปร 4 แถบของรหัสสีเพื่อให้แต่ละแถบแทน 6 - 5 - 0 - X10<sup>4</sup> เป็น 6500000 Ω [[โอห์มมิเตอร์]] สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบค่านี้]]
 
สารที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้จะเรียกว่า [[ตัวนำไฟฟ้า|ตัวนำ]] ชิ้นส่วนของวัสดุตัวนำที่มีค่าความต้านทานเฉพาะจะถูกใช้งานในวงจรไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง จะถูกเรียกว่า [[ตัวต้านทาน]] ตัวนำจะทำจากวัสดุที่มี [[สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า|สภาพนำ]] สูงเช่นโลหะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดงและอลูมิเนียมอะลูมิเนียม ในทางตรงกันข้าม ตัวต้านทานจะทำจากวัสดุหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นค่าความต้านทานที่ต้องการ, ปริมาณของพลังงานที่จะต้องการให้มีการกระจาย, ความแม่นยำ, และค่าใช้จ่าย
 
== กฎของโอห์ม ==
417,642

การแก้ไข