ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:วีรภัทร จันทร์โชติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = วีรภัทร จันทร์โชติ
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2545|04|27}}
| nickname = ท็อป
| location = [[อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช]],[[นครศรีธรรมราช]] , [[ประเทศไทย]]
|
== รางวัลที่ได้รับ ==
 
=== โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ที่จัดขั้นโดย [[เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]] ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
ได้รับเหรียญทอง 12 เหรียนญเหรียญ,เหรียญเงิน เหรียญ7 และเหรียญ,เหรียญทองแดง เหรียญ รวม1 เหรียญ
 
รวม 20 เหรียญ
!
==== รางวัลที่ได้รับ ====
==== ผู้มอบ ====
!
==== ปีการศึกษา ====
==== ผู้วันที่รับมอบ ====
!
==== หมายเหตุ ====
|-
|เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทอง วิชาภาษาไทย จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญเงิน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|25 สิงหาคม 2552
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาวิทยศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
|เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญเงิน วิชาภาษาไทย
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
|2552
|26 มกราคม 2553
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทอง วิชาภาษาไทย
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
|2553
|17 สิงหาคม 2553
|ครั้งที่ 1
|-
|เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาภาษาไทย
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|-
|เหรียญทอง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
|2553
|25 มกราคม 2554
|ครั้งที่ 2
|}
{{เกิดปี|2545}}