ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:วีรภัทร จันทร์โชติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
วีรภัทร จันทร์โชติ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2545 ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช]],[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช]]
 
=== การศึกษา ===