ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|&nbsp;6 ||&nbsp;เชียงใหม่ ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครเชียงใหม่]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Official seal of Chiang Mai.jpg|60px ]]||&nbsp;[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] ||align=right|40.22&nbsp;||align=right|132,556&nbsp;||align=right|3,295.77&nbsp;||&nbsp;[[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2479]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=52|issue=|pages=2136-2141|title=พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/2136.PDF|date=29 มีนาคม 2478|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;7 ||&nbsp;อุดรธานี ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครอุดรธานี]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Uth2Seal of Udon Thani.jpg‎png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]] ||align=right|47.70&nbsp;||align=right|130,274&nbsp;||align=right|2,769.52&nbsp;||&nbsp;[[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2538]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=40 ก|pages=6-9|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๓๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/040/6.PDF|date=24 กันยายน 2538|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;8 ||&nbsp;สุราษฎร์ธานี ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี]] ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Surat Thani.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]] ||align=right|68.97&nbsp;||align=right|129,484&nbsp;||align=right|1,877.40&nbsp;||&nbsp;[[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2550]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=124|issue=พิเศษ 67 ง|pages=15|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/067/15.PDF|date=4 มิถุนายน 2550|language=}}</ref>
|&nbsp;30 ||&nbsp;อ้อมน้อย ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครอ้อมน้อย]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Om Noi.png‎|60px]] ||&nbsp;สมุทรสาคร ||align=right|30.40&nbsp;||align=right|52,715&nbsp;||align=right|1,734.05&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2553]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=127|issue=พิเศษ 149 ง|pages=45|title= ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครอ้อมน้อย |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/149/45.PDF|date=27 ธันวาคม 2553|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;31 ||&nbsp;สมุทรปราการ ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครสมุทรปราการ]]''' ||align=center|[[ไฟล์:ตราเทศบาลนครสมุทรปราการSeal of Samut Prakan.jpgpng|60px]] ||&nbsp;[[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]] ||align=right|7.33&nbsp;||align=right|51,504&nbsp;||align=right|7,026.47&nbsp;||&nbsp;[[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=19 ก|pages=1-4|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/019/1.PDF|date=23 มีนาคม 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;32 ||&nbsp;แม่สอด ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครแม่สอด]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Mae Sot.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดตาก|ตาก]] ||align=right|27.20&nbsp;||align=right|35,809<ref name="maesot_less_than_50000" group="#">ขณะที่กำลังยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนคร ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอดมีจำนวนราษฎรเฉพาะจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ของกรมการปกครอง) ไม่ถึงเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้ แต่มีการตีความหมายของคำว่า "ราษฎร" ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอย่างถูกกฎหมายด้วย เป็นผลให้มีจำนวน "ราษฎร" ทั้งหมดเกินห้าหมื่นคน ประกอบกับมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่น ๆ แล้วเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครได้ [https://web.archive.org/web/20140729063940/http://buriramlocal.com/bb/data/pic/4861344910516.pdf] ในที่นี้จะระบุจำนวนราษฎรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้น เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกับข้อมูลของเทศบาลนครแห่งอื่น ๆ</ref>&nbsp;||align=right|1,316.51&nbsp;||&nbsp;[[28 มกราคม]] [[พ.ศ. 2553]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=127|issue=พิเศษ 50 ง|pages=7|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเทศบาลนครแม่สอด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/050/7.PDF|date=21 เมษายน 2553|language=}}</ref>
216

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์