ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องหมายการค้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{{ความหมายอื่น|เปลี่ยนทาง=โลโก้|สำหรับ=ภาษาคอมพิวเตอร์|ดูที่=ภาษาโลโก}}
 
'''เครื่องหมายการค้า''' ({{lang-en|Trademark}}) หมายถึง [[ตราสินค้า]]หรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ จังต้องมีการ'''[http://www.โลโก้ตรายาง.com/th ออกแบบโลโก้]''' เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่นการควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน
 
เครื่องหมายการค้าที่เป็นสัญลักษณ์สากล คือการกำกับด้วย [[™]] หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน หรือ [[®]] หมายถึง'''เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน''' ซึ่งจะได้รับสิทธิคุ้มครองตาม[[กฎหมาย]]
36

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์