ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
'''ISO 3166''' คือมาตรฐานที่เผยแพร่โดย[[องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน]] (ISO) เพื่อกำหนด[[รหัส]]สำหรับ[[ประเทศ]], [[dependent territory|ดินแดนในปกครอง]], พื้นที่พิเศษที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์, และ[[เขตการปกครอง]]หลัก (เช่น[[จังหวัด]]หรือ[[รัฐ]]) ชื่ออย่างเป็นทางการของมาตรฐานคือ ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง'' (''Codes for the representation of names of countries and their subdivisions'')
 
== มาตรฐานย่อย ==
มาตรฐานประกอบด้วย 3 มาตราฐานย่อย คือ:<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm| title=What is ISO 3166?| publisher=International Organization for Standardization (ISO)}}</ref>
* '''[[ISO 3166-1]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 1:'' รหัสประเทศ'' กำหนดรหัสประเทศและดินแดนต่างๆ มี 3 มาตรฐานย่อย:
** [[ISO 3166-1 alpha-2]] – ใช้[[อักษรโรมัน]] 2 ตัว เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ใน 3 มาตรฐานย่อย และใช้สำหรับรหัส[[อินเทอร์เน็ต]]และ[[โดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ]] (มีข้อยกเว้นบางประการเช่น uk แทน GB สำหรับสหราชอาณาจักร)
** [[ISO 3166-1 alpha-3]] – ใช้[[อักษรโรมัน]] 3 ตัว ซึ่งจะสามารถเจาะจงชื่อประเทศได้ดีกว่ารหัส alpha-2
** [[ISO 3166-1 numeric]] – ใช้เลข 3 หลัก, รหัสชุดนี้ ตรงกับรหัสที่แผนกสถิติของ[[องค์การสหประชาชาติ]]ใช้ทุกประการ และรหัสนี้ยังเอาไวใช้ในประเทศที่ไม่มี[[อักษรละติน]]
* '''[[ISO 3166-2]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 2:'' รหัสเขตการปกครอง'' กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครอง (เช่น[[จังหวัด]]หรือ[[รัฐ]]) ของประเทศทั้งหมดที่มีมาตรฐาน ISO 3166-1
* '''[[ISO 3166-3]]''' ''รหัสสำหรับการแสดงชื่อประเทศและเขตการปกครอง – ส่วนที่ 3: รหัสสำหรับชื่อเดิมของประเทศ'' เอาไวกำหนดรหัสสำหรับประเทศที่ถูกลบออกจากมาตรฐาน ISO 3166-1 ตั้งแต่การเผยแพร่ครั้งแรกใน พ. ศ. 2517
 
== รุ่น ==
รุ่นแรกของ ISO 3166 เผยแพร่ใน พ. ศ. 2517 ซึ่งมีเฉพาะรหัสที่เป็นตัวอักษร รุ่นที่ 2 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2524 ซึ่งแผยแพร่พร้อมกับรหัสเลข รุ่นที่ 3 และ4 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2531 และ 2536 ตามลำดับ รุ่นที่ 5 เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2542 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รหัสสำหรับเขตการปกครองและประเทศในอดีต<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm| title=Development of ISO 3166| publisher=ISO}}</ref>
 
== หน่วยงานบำรุงรักษา ==
มาตรฐาน ISO 3166 ได้รับการบำรุงโดย หน่วยงานบำรุงรักษา ISO 3166 (ISO 3166 Maintenance Agency) ชื่อย่อคือ (ISO 3166/MA) ในอดีตตั้งอยู่ใน[[สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมัน]] (Deutsches Institut für Normung) ชื่อย่อคือ (DIN) ใน[[เบอร์ลิน]][[ประเทศเยอรมนี]] แต่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สำนักงานกลาง ISO ใน[[กรุงเจนีวา]][[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]] มีหน้าที่หลักคือ:<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm#2012_iso3166_MA| title=Tasks of ISO 3166/MA| publisher=ISO}}</ref>
* เพิ่มและยกเลิกชื่อประเทศ (ตามลำดับ, ชื่อเขตการปกครอง) และกำหนดองค์ประกอบรหัสให้พวกเขา
* ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 3166
 
=== สมาชิก ===
มีผู้เชี่ยวชาญ 14 คนที่มีสิทธิออกเสียงใน ISO 3166/MA<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm#2012_iso3166_MA| title=Members of ISO 3166/MA| publisher=ISO}}</ref> แปดคนเป็นตัวแทนของ[[องค์กรในการจัดการมาตรฐาน]] (standards organization) สากล:
* [[สถาบันมาตรฐานของฝรั่งเศส]] (AFNOR) – [[ฝรั่งเศส]]
* [[องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ]] (ICAO)
* [[สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ]] (ITU)
* [[องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต]] (ICANN)
* [[สหภาพไปรษณีย์สากล]] (UPU)
* [[คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับยุโรป]] (UNECE)
ISO 3166/MA มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการโหวตแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อขั้นตอนการตัดสินใจในหน่วยงานการบำรุงรักษา
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ISO 639]] – ''มาตรฐานรหัสชื่อภาษา''
* [[ISO 4217]] – ''มาตรฐานรหัสสกุลเงิน''
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [http://www.iso.org/iso/country_codes.htm ISO 3166 Maintenance Agency], International Organization for Standardization (ISO)