ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| footnotes =
}}
'''รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง''' อดีต[[ผู้แทนการค้าไทย]] ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตรองเลขาธิการอาเซียน
 
== การศึกษา ==
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2516]] ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่[[มหาวิทยาลัยฮาวาย]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา[[เศรษฐศาสตร์]] จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อปี [[พ.ศ. 2526]] โดยทุนการศึกษาจาก สถาบัน East-West Center
 
== การทำงาน ==
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ใน[[มหาวิทยาลัยเยล]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำ[[สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]] (TDRI) กระทั่งปี [[พ.ศ. 2533]] และมารับตำแหน่งเป็น[[รองศาสตราจารย์]] ประจำ[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT) ในปี 2534-2535
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้ไปเป็นผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุง[[จาการ์ตา]] ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและปฏิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และได้เลื่อนเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ (Deputy Secretary General - Operation) ในปี พ.ศ. 2540 -2543 โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย นับเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน
1,781

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์