ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|&nbsp;17 ||&nbsp;ภูเก็ต ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครภูเก็ต]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Phuket.png|60px]] ||&nbsp;[[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]] ||align=right|12.00&nbsp;||align=right|78,421&nbsp;||align=right|6,535.08&nbsp;||&nbsp;[[13 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2547]]<ref name="ภูเก็ต-เชียงราย">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=121|issue=พิเศษ 20 ง|pages=11-12|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00138744.PDF|date=20 กุมภาพันธ์ 2547|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;18 ||&nbsp;อุบลราชธานี ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]''' ||align=center|[[ไฟล์:LogoSeal cityubof Ubon Ratchathani.gifpng|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]] ||align=right|29.04&nbsp;||align=right|76,271&nbsp;||align=right|2,691.70&nbsp;||&nbsp;[[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=14 ก|pages=1-4|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/014/1.PDF|date=8 มีนาคม 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;19 ||&nbsp;เชียงราย ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครเชียงราย]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Chiang Rai.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดเชียงราย|เชียงราย]] ||align=right|60.85&nbsp;||align=right|73,416&nbsp;||align=right|1,206.51&nbsp;||&nbsp;[[13 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2547]]<ref name="ภูเก็ต-เชียงราย"/>
|&nbsp;24 ||&nbsp;สมุทรสาคร ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครสมุทรสาคร]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Samut Sakhon.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]] ||align=right|10.33&nbsp;||align=right|63,252&nbsp;||align=right|6,123.14&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=110 ก|pages=2-5|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/2.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;25 ||&nbsp;ยะลา ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครยะลา]]''' ||align=center|[[ไฟล์:ตราเทศบาลยะลาSeal of Yala.jpgpng|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดยะลา|ยะลา]] ||align=right|19.00&nbsp;||align=right|61,209&nbsp;||align=right|3,221.53&nbsp;||&nbsp;[[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2538]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=112|issue=40 ก|pages=15-18|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๓๘|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/040/15.PDF|date=24 กันยายน 2538|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;26 ||&nbsp;ตรัง ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครตรัง]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Trang.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดตรัง|ตรัง]] ||align=right|14.77&nbsp;||align=right|60,325&nbsp;||align=right|4,084.29&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=110 ก|pages=16-21|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/16.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2542|language=}}</ref>
222

การแก้ไข