ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
|<small> English integrated study Classroom</small>
|<small> ห้องเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยครูไทย </small>
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
|-
|<small> English Program </small>
|<small> ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ </small>
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
! colspan="1" |160 คน
|-
|<small>ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
60

การแก้ไข