ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคตรรักเอ็งเลย"

 
== รายละเอียดงานสร้าง ==
* สร้างและจัดจำหน่าย : บาแรมยูAf-yu-see-kae.Yu
* ดำเนินงานสร้าง : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
* อำนวยการสร้าง : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* ออกแบบงานสร้าง : สุธรรม วิลาวัลย์เดช
* กำกับศิลป์ : Moo-Huke
* ออกแบบเครื่องแต่งกาย : เกศิรีภูพิงค์ พลวราภรณ์,พังสะอาด ยุทธนา นาคสีหมอก, ถานิสร์ จันทร์ล้ำเลิศ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* แต่งหน้า : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
 
ผู้ใช้นิรนาม