ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FFFFFF}} [[สีขาว]]
| [http://www.law.ru.ac.th/ RULARU-LAW]
|-
| [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะบริหารธุรกิจ]] <small>(Faculty of Business Administration)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#87CEEB}} [[สีฟ้า]]
| [http://www.ba.ru.ac.th/ RUBARU-BUS]
|-
| [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะมนุษยศาสตร์]] <small>(Faculty of Humanities)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FF7F00}} [[สีส้ม]]
| [http://www.human.ru.ac.th/ RUHURU-HUM]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะศึกษาศาสตร์]] <small>(Faculty of Education)</small>
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
| {{color box|#FFCBDB}} [[สีชมพู]]
| [http://www.edu.ru.ac.th/ RUEDRU-EDU]
|-
| [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะรัฐศาสตร์]] <small>(Faculty of Science)</small>
| 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
| {{color box|#FF0000}} [[สีแดง]]
| [http://www.pol.ru.ac.th/ RUPCRU-POL]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะเศรษฐศาสตร์]] <small>(Faculty of Economics)</small>
| 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
| {{color box|#BF00FF}} [[สีม่วง]]
| [http://www.eco.ru.ac.th/ RUECRU-ECO]
|-
| [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะวิทยาศาสตร์]] <small>(Faculty of Science)</small>
| 29 มีนาคม พ.ศ. 2517
| {{color box|#FFFF00}} [[สีเหลือง]]
| [http://www.sci.ru.ac.th/ RUSCRU-SCI]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <small>(Graduate School)</small>
| 21 ธันวาคม พ.ศ. 2536
|
| [http://www.grad.ru.ac.th/ RUGSRU-GS]
|-
| [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะวิศวกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Engineering)</small>
| {{color box|#B22222}} [[สีแดง|สีเลือดหมู]]
| [http://www.eng.ru.ac.th/ RU-ENG]
|-
| [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|ศิลปกรรมศาสตร์]] <small>(Faculty of Fine and Applied Arts)</small>
|
|
| [http://www.faa.ru.ac.th/ RU-FAA]
|-
| [[คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|พัฒนาทรัพยากรมนุษย์]] <small>(Faculty of Human Resource Development)</small>
| 18 กันยายน พ.ศ. 2552
|
| [http://www.hrd.ru.ac.th/ RU-HRD]
|-
|}
538

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์