ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| belowstyle = background:#e9e9eb;
| image = [[ไฟล์:Emblem of Thammasat University.svg|60px]]
 
| title = [[อธิการบดี|<span style="color:#fefefe; font-size:100%;">'''รายนามอธิการบดี'''</span>]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|<span style="color:#fefefe; font-size:100%;">'''มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'''</span>]]
 
| group1 = ผู้ประศาสน์การ
| list1 = [[ปรีดี พนมยงค์]]
 
| group2 = อธิการบดี
| list2 = [[แปลก พิบูลสงคราม]] {{·}} [[หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) ]] {{·}} [[ถนอม กิตติขจร]] {{·}} [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์|กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] {{·}} [[สัญญา ธรรมศักดิ์]] {{·}} [[ป๋วย อึ๊งภากรณ์]] {{·}} [[ปรีดี เกษมทรัพย์]] {{·}} [[ประภาศน์ อวยชัย]] {{·}} [[นงเยาว์ ชัยเสรี]] {{·}} [[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]] {{·}} [[นรนิติ เศรษฐบุตร]] {{·}} [[ชาญวิทย์ เกษตรศิริ]] {{·}} [[นริศ ชัยสูตร]] {{·}} [[สุรพล นิติไกรพจน์]] {{·}} [[สมคิด เลิศไพฑูรย์]] {{·}} [[เกศินี วิฑูรชาติ]]
 
|below =
}}<noinclude>
ผู้ใช้นิรนาม