ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| '''17''' || [[ไฟล์:แถบ นีละนิธิ.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์ ดร.'''[[แถบ นีละนิธิ]]''' || [[พ.ศ. 2515]] || [[พ.ศ. 2521]] ||
|-
| '''18''' || [[ไฟล์:บุญรอด บิณฑสันต์.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์ ดร.'''[[บุญรอด บิณฑสันต์]]''' || [[พ.ศ. 2521]] || [[พ.ศ. 2538]] ||<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 04 ตุลาคม 2522. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/175/11.PDF] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 10 กุมภาพันธ์ 2525. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/027/1.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 10 มกราคม 2527. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/006/4.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 10 มกราคม 2529. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/010/10.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 15 เมษายน 2531. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/064/3.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 10 ตุลาคม 2532. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/179/7799.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 17 ธันวาคม 2534. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/231/13032.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ''ratchakitcha.soc.go.th.'' 13 ธันวาคม 2536. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/002/1.PDF <nowiki>[1]</nowiki>] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
| '''18''' || [[ไฟล์:บุญรอด บิณฑสันต์.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์ ดร.'''[[บุญรอด บิณฑสันต์]]''' || [[พ.ศ. 2521]] || [[พ.ศ. 2538]] ||
|-
| '''19''' || [[ไฟล์:Kasem.jpg|100px]] || ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.'''[[เกษม สุวรรณกุล]]''' || [[พ.ศ. 2538]] || [[พ.ศ. 2544]] ||
331

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์