ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มข้อมูลนายแพทย์ภิรมย์)
| state = autocollapse
| group1 = นายกสภา
| list1 = [[พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)]] · [[หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]] · [[ประยูร ภมรมนตรี]] · [[ทวี บุณยเกตุ]] · [[พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)]] · [[เดือน บุนนาค]] · [[พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)]] · [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] · [[มังกร พรหมโยธี]]<sup>(1)</sup> · [[สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ]] · [[เลียง ไชยกาล]] · [[มังกร พรหมโยธี]]<sup>(2)</sup> · [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์]] · [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] · [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] · [[ถนอม กิตติขจร]] · [[อรุณ สรเทศน์]] · [[แถบ นีละนิธิ]] · [[บุญรอด บิณฑสันต์]] · [[เกษม สุวรรณกุล]] · [[จรัส สุวรรณเวลา]] · '''[[สุชาดา กีระนันทน์]]''' · '''[[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]'''
| below = (ในวงเล็บ) หมายถึง สมัยดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้น (กรณีมากกว่า 1 สมัย)
</span>
331

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์