ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เปลี่ยนนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
(เพิ่มอ้างอิงจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการของรัชกาลที่ 9 ที่มีประโยคตรงกันกับประโยคแรกในวิกิพีเดียหน้านี้ปรากฎในบทความ)
(เปลี่ยนนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศราชกิจจานุเบกษา)
| established = {{วันเกิดและอายุ|2460|3|26}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “พระบรมราชโองการ ประกาศ ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่: ราชกิจจานุเบกษา.” ราชกิจจานุเบกษา . 1 มกราคม 2484. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/31.PDF (19 มีนาคม 2560 ที่เข้าถึง).</ref> {{เทาเล็ก|(ตามปฏิทินสากล)}} <br /> 26 มีนาคม พ.ศ. 2459<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/21.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], เล่มที่ 34, หน้า 21, วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2460.</ref> {{เทาเล็ก|(ตามปฏิทินแบบไทยและราชกิจจานุเบกษา)}}
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]]
| chairman = [[ภิรมย์ กมลรัตนกุล|ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 05 มีนาคม 2561. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/11.PDF (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).</ref>
| chairman = [[สุชาดา กีระนันทน์|ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์]]
| chancellor = [[บัณฑิต เอื้ออาภรณ์|ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์]]
| students = 35,755 คน<ref>จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558. [https://www.reg.chula.ac.th/statistics/statistics1.html สถิติจำนวนนิสิตทั้งหมด]. ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559</ref> {{เทาเล็ก|(เมษายน พ.ศ. 2560)}}
331

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์