ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีเหลือง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 401 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(เพิ่มเติมข้อมูล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีหรดาล เป็นสีประจำ[[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref name="สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560">สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)</ref>
* สีจำปา เป็นสีประจำ[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref name="สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560" />
* สีเหลืองคู่ดำ เป็นสีประจำ[[โรงเรียนท่าบ่อ]]
* สีเหลืองคู่เขียว เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์]] และ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ [[จังหวัดหนองคาย]]
 
== อ้างอิง ==
26

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์