ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าหลวง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
governor = ผู้ว่าการ, commissioner = ข้าหลวง
(หน้าใหม่: '''ข้าหลวง''' อาจหมายถึง: * ข้าหลวงต่างพระองค์ (Governor-General) ผู้แทนที่...)
 
(governor = ผู้ว่าการ, commissioner = ข้าหลวง)
'''ข้าหลวง''' อาจหมายถึง:
 
* [[ข้าหลวงต่างพระองค์]] (Governor-General) ผู้แทนที่กษัตริย์ส่งไปประจำและปกครองอาณานิคม มีอำนาจสูงสุดในนิคมนั้นๆ
* [[ผู้แทนข้าหลวง]] (Lieutenant-Governor) ผู้ว่าการประจำมณฑลต่างๆ
* [[รองข้าหลวง]] (Deputy Governor) เทียบเท่าผู้แทนข้าหลวง ปรากฎเฉพาะในอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือ
* [[ข้าหลวงใหญ่]] (High-Commissioner) ผู้ตรวจการณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
* [[ข้าหลวงเอก]] (Chief Commissioner) ผู้ตรวจการณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลมณฑล

รายการนำทางไซต์