ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกรปฟรูต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
! style="background:#ddf; width:25%;"| ประเทศ
! style="background:#ddf; width:15%;"| จำนวนผลผลิต (metric tonsเมตริกตัน)
! style="background:#ddf; width:10%;"| เชิงอรรถ
|-
3,360

การแก้ไข