ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

# เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง
# เพื่อดูหนังX
# แม่ชื่อเจน
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญของไทย|อนุรักษ์มรดกไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม