ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เตา ชื่อซฺวิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระโอรส/ธิดา = 4 พระองค์
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์อารยะโวสวนตาน]]
| ทรงราชย์ = [[ค.ศ. 1944]] - [[ค.ศ. 1950]]
| สิ้นพระชนม์ = 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017
| พิธีบรมราชาภิเษก = ค.ศ. 1944
612

การแก้ไข