ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปตรา"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาสู่เปตราคือพวกเอโดไมต์ ซึ่งเข้ามาราวปี 1000 ปีก่อนคริสตกาล แต่ชนชาติที่สร้างเมืองเปตราขึ้นมานั้นคือชาว[[นาบาเทียน]] (Nabataeans) ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล<ref>B6255714 ต.ค. วันปิยะ P-288 ทัวร์จอร์แดน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ 6 วัน ทะเลเดดซี ลอยตัวได้จริงหรือ</ref> ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนใน[[ทะเลทรายอาหรับ]] คนกลุ่มนี้สกัดผา[[หินทราย]]เป็นบ้านเรือนและอาศัยอยู่ในถ้ำทีมีอยู่ทั่วเมือง พวกเขามีอาชีพเป็นคนเลี้ยง[[แกะ]] แต่เปลี่ยนมาค้าขายและรับจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัยให้แก่กองคาราวาน คนเผ่านี้มีความซื่อสัตย์ ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เรียกเก็บจากผู้สัญจรก็ช่วยให้พวกนาบาเทียนมีชีวิตที่รุ่งเรื่องขึ้น
 
สาเหตุที่เปตราตั้งอยู่บนดินแดนอันแห้งแล้ง มีแต่หินกับทรายนั้นก็น่าจะเพราะเปตราตั้งอยู่เส้นทางการค้าสำคัญที่สุดของโลกในขณะนั้น 2 สาย ได้แก่เส้นทางสายสายตะวันออก - สายตะวันตก คาบสมุทรอาหรับกับ[[อ่าวเปอร์เซีย]]จนถึง[[ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน]] และสายสายเหนือ - ใต้ ที่เชื่อม[[ทะเลแดง]]กับ [[ดามัสกัส|กรุงดามัสกัส]] [[ซีเรีย]] นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีแหล่ง[[น้ำจืด]]สำคัญซึ่งต่อมาเรียกกันว่า วาดี มูซา หรือ ''หุบเขาโมเสส'' ซึ่งเล่ากันว่าเป็นน้ำที่ได้เมื่อโมเสสเสกออกมาเพื่อให้ชาว[[ยิว]]ได้กินแก้กระหาย เหล่าพ่อค้าหรือนักเดินทางที่เดินทางผ่านทะเลทรายอันว่างเปล่าและแห้งแล้งใกล้เคียงนั้นไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากมุ่งมาที่เมืองเปเพตราอย่างเดียว <ref>ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก: เปตรา, บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2547, หน้า 192 ISBN 974-92395-4-7 </ref> อิอิ 555
 
เพตราเป็นศูนย์กลางค้าขนาดใหญ่ จนทำให้นักเดินทางชาวกรีกมักนำเรื่องความมั่งคั่งมาเล่าให้ฟัง ตามบันทึกของ[[สตราโบ]] นัก[[ภูมิศาสตร์]][[ชาวกรีก]]ได้อธิบายไว้ว่า เมืองเปตราเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญที่สุดของโลกตะวันออก ยางไม้หอม กำยาน เครื่องเทศของ[[ชาวอาหรับ]] ทองแดง เหล็ก เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น ผ้าย้อมของ[[ชาวฟินิเซียน]]ล้วนถูกลำเลียงผ่านเมืองเปตราไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และชาวเปอร์เซีย
55,468

การแก้ไข