ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การอุทธรณ์การบล็อก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้ดูแลระบบจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้บล็อกและปลดบล็อก ซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายผู้ดูแลระบบอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ การบล็อกโดยปกติจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นแหล่งที่มาของความขัดแย้ง แต่จะมีการแสวงการเห็นพ้องต้องกันแทน ผ่านการทดสอบที่ยุติธรรมและเชิงอัตวิสัยของประเด็นปัญหานั้น และนโยบายใด ๆ ที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิด
{{หน้าวิธีใช้วิกิพิีเดียวิกิพีเดีย}}
[[หมวดหมู่:แนวปฏิบัติวิกิพีเดีย]]

รายการนำทางไซต์