ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไมโทซิส"

เพิ่มขึ้น 7 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
แง่มๆ
(แง่มๆ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Major events in mitosis.svg|thumb|350px|การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส]]
 
'''ไมโทซิส''' ({{lang-en|Mitosis}}) เป็นการแบ่ง[[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]]แบบแบ่งตัวโดยตรง คือ [[นิวเคลียสเซลล์|นิวเคลียส]]ค่อยๆ ยาวออกและเกิดคอดลงแล้วแบ่ง[[ไซโตพลาสซึม]]เป็น 2 ส่วนกลายเป็น 2 เซลล์ โดยทั้ง 2 เซลล์ต่างมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์เดิม จำนวนโครโมโซม หลังการแบ่งจะเท่าเดิม (2n) เพราะไม่มีการแยกคู่ ของ[[โฮโมโลกัสโครโมโซม]] การแบ่งเซลล์แบบนี้จะพบมากใน[[สัตว์เซลล์เดียว]]แง่ม
 
== ระยะของไมโทซิส ==
* ระยะเทโลเฟส (telophase) และการแบ่ง[[ไซโตพลาสซึม]] (cytokinesis) เป็นระยะที่ตรงข้ามกับโพรเฟส คือโครโมโซมคลายตัวเป็นเส้นใยโครมาตินเหมือนเดิม มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นอีกครั้ง จากนั้นจึงตามมาด้วยการแบ่งไซโตพลาสซึม ถ้าเป็นในเซลล์พืช จะมีการสร้าง[[ผนังเซลล์]]ขึ้นใหม่ตรงกลางเซลล์ เมื่อผนังเซลล์ใหม่ชนกับผนังเซลล์เดิมจะได้เซลล์ลูก 2 เซลล์
 
== การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (โดยละเอียด)<br /> ==
เซลล์ของมนุษย์โดยทั่วไป ใช้เวลาที่จะแบ่งเซลล์ครบหนึ่งรอบประมาณ 24 ชั่วโมง ไมโทซิสเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฏจักร์เซลล์ซึ่งกินเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงเท่านั้น
วัฏจักร์เซลล์ [cell cycle] ประกอบด้วย 2ระยะใหญ่ๆได้แก่ '''ระยะอินเตอร์เฟส''' (interphase) และ '''ระยะไมโทซิส''' (Mitosis phase, M phase) <br />
ผู้ใช้นิรนาม