ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ความระส่ำระสายของสังคมในปลาย[[สงครามโลกครั้งที่ 1]] ทำให้เกิด[[การปฏิวัติเยอรมัน]]ในปี ค.ศ. 1918 และการก่อตั้ง[[สาธารณรัฐไวมาร์]]ต่อมาซึ่งเป็นการบีบบังคับให้ราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์นต้องสละราชบัลลังก์ ซึ่งเท่ากับเป็นการยุติระบอบจักรพรรดิเยอรมัน ในที่สุด[[สนธิสัญญาแวร์ซาย]]ของปี ค.ศ. 1919 ก็ทำให้[[จักรวรรดิเยอรมัน]]ล่มสลาย
 
== บุคคลสำคัญที่จากราชวงศ์นี้ ==
* [[ฟรีดริช วิลเฮล์ม ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค]]
* [[พระเจ้าฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย]]
* [[จักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี]]
* [[สมเด็จพระราชาธิบดีมีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย]]
 
== แผนผังราชวงศ์ ==
<gallery>
Genealogy of House of Hohenzollern.svg|
</gallery>
 
{{รายการอ้างอิง}}
229

การแก้ไข