ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
<source lang="html4strict"><b>ตัวหนา</b> <i>ตัวเอียง</i> <u>ขีดเส้นใต้</u></source>
:กำหนดให้คำว่า "ตัวหนา" แสดงผลในลักษณะ'''ตัวหนา''' เช่นเดียวกับการแสดงผลใน ''ตัวเอียง'' หรือ <u>ขีดเส้นใต้</u>
ทำเองเป็นไหม
 
* มาร์กอัป'''ไฮเปอร์เท็กซท์''' อธิบายการเชื่อมโยงระหว่าง ส่วนหนึ่งของข้อมูลไปยังอีกส่วนหนึ่งของข้อมูล ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์