ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลข (แก้ความกำกวม)"

แทนที่เนื้อหาด้วย "'''เลข'"
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่เนื้อหาด้วย "'''เลข'")
ป้ายระบุ: ถูกแทน แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''เลข''' อาจหมายถึง
* [[เลขโดด]]หรือตัวเลข สัญลักษณ์แทนจำนวน
* [[ระบบเลข]] ระบบการใช้เลขโดด
* [[จำนวน]] ปริมาณมากน้อยที่เขียนแทนด้วยเลขโดด
* [[คณิตศาสตร์]] (mathematics) วิชาคำนวณ
** [[เลขคณิต]] (arithmetics) สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์
*** [[การก้าวหน้าเลขคณิต]]
*** [[อนุกรมเลขคณิต]]
 
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม