ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{โฆษณา}}
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| image_name = ไฟล์:ตราโรงเรียนเตรียมทหาร.jpg
}}
'''โรงเรียนเตรียมทหาร''' ({{lang-en | Armed Forces Academies Preparatory School }}) เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [[กองบัญชาการกองทัพไทย]] และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] [[โรงเรียนนายเรือ]] [[โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช]] และ[[โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]] ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า ''นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ''
{{โฆษณา}}
 
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี
 
 
== รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง (เรียงลำดับตามรุ่น) ==
{{โฆษณา}}
* พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 1)
* พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 6)
331

การแก้ไข