ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้เผยพระวจนะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Isaiah's Lips Anointed with Fire.jpg|thumb|''[[อิสยาห์]]ผู้เผยพระวจนะ'' วาดโดย[[เบนจามิน เวสต์]] (1782, [[Bob Jones University]] Museum and Gallery).]]
 
'''ผู้เผยพระวจนะ''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) '''ประกาศก''' (ศัพท์คาทอลิก) หรือ '''ศาสดาพยากรณ์''' ({{lang-en|prophet}}; {{lang-el|προφήτης}}, {{IPA-el|''propʰḗtēs''}}: จากคำนิบาต προ- ''pro-'' แปลว่า เบื้องหน้า และ φημί ''pʰēmí'' แปลว่า พูด, กลาวออกไป) หมายถึง ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้เพื่อการรับพระดำรัสของพระองค์มาถ่ายทอดสู่มวลมนุษย์ เป็นผู้ที่ทำนายอนาคต ผู้บอกเล่าอนาคต หรือประกาศคำสั่งสอนของพระเป็นเจ้า ปรากฏในความเชื่อของ[[ศาสนายูดาห์]] [[ศาสนาคริสต์]] และ[[ศาสนาอิสลาม]]
 
ภาคผนวกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยได้อธิบายคำว่า “ผู้เผยพระวจนะ” ไว้ว่า “กระบอกเสียงของพระเจ้า คนที่ได้รับข่าวสารหรือพระดำรัสของพระเจ้าและประกาศให้แก่กลุ่มคนที่เจาะจง”
1,631

การแก้ไข