ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเสี่ยน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระนางทรงเป็นชนเผ่า[[แมนจู]] ตระกูลสะโกตา({{lang-zh|萨克达}}{{lang-en|Sakda}}).ใน ค.ศ. 1847 ทรงอภิเษกสมรสกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]] พระโอรสองค์ที่สี่ใน [[จักรพรรดิเต้ากวง]] ซึ่งดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร และได้รับการสถาปนาเป็นพระวรชายาเอก ในมกุฎราชกุมาร ต่อมาในปีค.ศ. 1850 ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนม์ โดยไม่มีพระโอรสธิดาใดๆกับ [[จักรพรรดิเสียนเฟิง|องค์ชายอี้จู้]]เลย หนึ่งเดือนหลังการทิวงคตของพระนาง [[จักรพรรดิเต้ากวง]] เสด็จสวรรคต และ องค์มกุฎราชกุมารเสวยราชย์เป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง . ในฐานะที่เป็นพระวรชายาเอกในขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร จักรพรรดิเสียนเฟิงจึงโปรดให้เฉลิมพระนามพระนางสะโกตาเป็น '''จักรพรรดินีเสี้ยวเต๋อเสี่ยน''' โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิง.
 
==พระอิริยายศอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์==
สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเต๋อเซียนพระได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า:
 
* '''Empress Xiaodewenhuichengshuncizhuangkeshenhuiyigongtianzanshengxian'''<br>(孝德溫惠誠順慈莊恪慎徽懿恭天贊聖顯皇后)
 
==อ้างอิง==
 
5

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์