ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสืบพันธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประเภทของการสืบพันธุ์ ==
การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
* [[การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ]] (Asexual reproduction)เป็นการเพิ่มจำนวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์ และจะเหมือนตัวเดิม 100% เช่น การแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย การแตกหน่อของไฮดรา
* [[การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ]] (Sexual reproduction)เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มีการสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้และเซลสืบพันธุ์เพศเมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ซึ่งมีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ไม่ 100% เช่น การสืบพันธุ์ของมนุษย์
 
 
== การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ==
ผู้ใช้นิรนาม