ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
'''อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์''' มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ [[อำเภอจอมทอง]] [[อำเภอแม่แจ่ม]] [[อำเภอแม่วาง]] และ [[อำเภอดอยหล่อ]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 [[ตารางกิโลเมตร]] หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ[[ทิวเขาอินทนนท์]] (ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 [[เมตร]]<ref>[http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=1&lg=2 Doi Inthanon National Park]</ref> ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ [[ดอยหัวมดหลวง]] สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำ[[แม่น้ำปิง|แม่ปิง]]ที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ
 
ดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของ[[พระเจ้าอินทวิชยนนท์]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์