ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

แก้ไขเนื้อหาสับสนไม่ตรงประเด็น
(แก้ไขเนื้อหาสับสนไม่ตรงประเด็น)
พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้
เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
 
พาราฟิน มีบางส่วนที่สำคัญที่สุดมาจากการบูร ซึ่งทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิ และเปลวเพลิงที่จะเกิดแสงสว่างได้สูงมากที่สุดในบรรดา ของแข็ง และของเหลวที่ใช้ในการให้ความสว่างแก่มนุษย์ ซึ่งลำดับเบสเริ่มแรกมาจากไขปลาวาฬ จากนั้นจึงค่อยขยับมาเป็นชนิดอื่นๆในบรรดาไขสัตว์เลี้ยง แล้วค่อยมีการพยายามแปรรูปเป็นของเหลว เพื่อผสมอย่างอื่นเพิ่มเติมลงไป เนื่องจากเป็นของที่หายากมากชนิดนึง ในบรรดาปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตให้คงอยู่และพัฒนสต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาตามปรกติของเวลาการหมุนของโลกที่ก็ไม่ได้กลมได้มากอย่างที่เข้าใจกัน เพราะแรงเหวี่ยงโมเมนตัมการโย้ตัวในช่วงที่ก่อตัวจากของเหลวโดยความร้อนสูงๆ ดังนั้นโลกจึงลงพุงอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ในเกือบจะทุกประการละฉะนี้ ของพื้นฐานความจำเป็นของมนุษย์ที่ส่งต่อไปจึงจะทำให้ระบบนิเวศน์โลกยังอยู่ได้ แม้เพียงแต่ผีเสื้อเขียวมรกตหายไปจากระบบนิเวศน์ไทย ต่อไปก็จะไม่มีปูนขาว ปูนซีเมนต์ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้ว สำหรับการผลิตที่อยู่อาศัย สิ่งจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ อย่างเราๆท่านๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ และโลกหน้า
 
[[หมวดหมู่:ไข]]
24

การแก้ไข