ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระชลโธปมคุณมุนี''' (นามเดิม '''พุฒ''' ฉายา '''ปุณฺณโก)''' อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองชลบุรี
 
== กำเนิด ==
 
== ศาสนกิจ ==
[[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) ]] ซึ่งเป็นบุตรของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)]] ผู้สถาปนา[[วัดเขาบางทราย]] เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถหลายด้านของพระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก) จึงอาราธนาให้มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย ด้วยความสามารถทั้งการปกครองสงฆ์และการอบรมสั่งสอนประชาชนจนปรากฏแก่บ้านเมือง โดยเหตุนี้[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตำแหน่งพระครูเจ้าคณะเมืองให้เป็น ''พระครูชลโธปมคุณมุนี'' จนอายุท่านล่วงต่อมาถึงวันที่ 8112 ปีพฤศจิกายน พ.ศ. 2442 จึงทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ท่านขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ยกที่ ''พระชลโธปมคุณมุนี'' มีนิตยภัตเดือนละ 3 ตำลึง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/034/489.PDF พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรและพัดเปรียญ], เล่ม 16, ตอน 34, 19 พฤศจิกายน ร.ศ. 118, หน้า 489</ref> เจ้าคณะภาคตะวันออก บังคับบัญชาภิกษุสามเณรในวัด 3 หัวเมือง คือเมือง[[ชลบุรี]] เมือง[[พนัสนิคม]] และเมือง[[บางละมุง]]
 
== มรณภาพ ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด [[สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ]] ในโอกาสที่จะมีอายุ 90 ปี ณ [[วัดอุทกเขปสีมาราม]] หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 15:00 น.
{{จบอ้างอิง}}