ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มงกุฎพระสันตะปาปา"

→‎มงกุฎพระสันตะปาปาและข้อขัดแย้ง 666: แก้ลิงค์ "จักรพรรดิคอนแสตนตินอุทิศดินแดน" ให้ตรง.
(แก้ลิงค์ "พระสันตะปาปาเท็จ" เป็น "ผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปา" / "ศัตรูของพระคริสต์" และอ้างอิง.)
(→‎มงกุฎพระสันตะปาปาและข้อขัดแย้ง 666: แก้ลิงค์ "จักรพรรดิคอนแสตนตินอุทิศดินแดน" ให้ตรง.)
ความขัดแย้งเกี่ยวกับมงกุฎพระสันตะปาปาเกี่ยวข้องกับ[[คริสตจักรเซเวนเดย์แอดเวนติสต์]]และนิกายโปรเตสแตนต์อื่น ๆ เกี่ยวกับคำว่า “Vicarius Filii Dei” (ผู้แทนพระบุตรของพระเป็นเจ้า) ที่จารึกบนมงกุฎ วลีนี้สามารถถอดเป็นตัวเลขได้ (หรืออ้างว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเลขโรมัน) ที่เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น “666” ที่ตาม[[พระธรรมวิวรณ์]] คือ[[Number of the Beast (numerology)|ตัวเลขสัญลักษณ์ของสัตว์เดรัจฉาน]] (Number of the Beast) ซึ่งทำให้มีการอ้างว่ากันการที่ประมุขของคริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]]สวมมงกุฎนี้ก็เท่ากับว่าเป็น[[ศัตรูของพระคริสต์]] (Antichrist)
 
แต่อันที่จริงแล้ว “Vicarius Filii Dei” ไม่เคยเป็นหนึ่งในตำแหน่งของพระสันตะปาปา<ref>Patrick Madrid, [http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/POPEAPOL.HTM#5 Pope Fiction: Answers to Five Myths and Misconceptions About the Papacy ]</ref> แม้ว่า “[[Donation of Constantine|จักรพรรดิคอนแสตนตินอุทิศดินแดนพระราชบริจาคของคอนสแตนติน]]” (Donation of Constantine - เอกสารปลอมจากยุคกลางที่ใช้ชื่อจักรพรรดิในการยอมรับอำนาจในการเป็นประมุขของพระสันตะปาปา) จะใช้วลีนี้ในการกล่าวถึง[[นักบุญเปโตร]]โดยตรง
<ref>Christopher B. Coleman's [http://books.google.com/books?id=FqNcfd8on5cC&pg=PP9&dq=#PPA12,M1 The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine], pp. 12,13 Copyright 1922 by Yale University Press, New Haven, Conn. (Latin on pg. 12, English on pg. 13.)
</ref>
79

การแก้ไข