ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิชา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
| -ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และบางส่วนบรรจุในกระทรวงสาธารณสุข
-สถาบันสมทบของ[[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
|-
| [[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]]
ผู้ใช้นิรนาม