ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีแดง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีแดง เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความร้อนแรง และมีอำนาจ
* เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลของ[[ชาวจีน]]
* เป็นสีแห่งความโชคร้ายในบนเครื่องแบบนักเรียนใน[[มังงะ]]
* ในทางลบ สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของบาป[[บาป 7 ประการ|โทสะ]]
* เป็นสัญลักษณ์สีของ[[ดวงอาทิตย์]]
ผู้ใช้นิรนาม