ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาพนมดงรัก"

แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.
(ตั้งอยู่ทางชายขอบด้านใต้ เริ่มต้นจากช่องตะโก ซึ่งเป็นแนวเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์)
 
(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
ตั้งอยู่ทางชายขอบด้านใต้ เริ่มต้นจากช่องตะโก ซึ่งเป็นแนวเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดตัวในแนว ตะวันตก-ตะวันออก กั้นพรมแดนระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับประเทศกัมพูชา  มียอดสูงที่สุดชื่อ ยอดเขาภูโคกใหญ่ สูง 753 เมตร จังหวัดอุบลราชธานี เทือกเขานี้มี'''เขาพระวิหาร''' สูงประมาณ 657 เมตร เป็นที่ตั้งของ ปราสาทหินเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นพรมแดน จังหวัดศรีสะเกษ กับประเทศกัมพูชา