ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| valign = "top" | 3. [[มณฑล สงวนเสริมศรี|ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี]]
| valign = "top" | [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2544]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]]
|-
| valign = "top" | 4. [[สุจินต์ จินายน|ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน]]
| valign = "top" | [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2536]] (รักษาการ) <br>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2536]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2544]] <br>[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]]
|-
| valign = "top" |5. [[สมบูรณ์กาญจนา สุขสำราญเงารังษี|ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี]]
| valign = "top" | [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[ 8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] (รักษาการ)
|-
| valign = "top" |6. [[ปรีชา เรืองจันทร์|ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์]]
|6. [[สมบูรณ์ สุขสำราญ|
| valign = "top" | [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[ปัจจุบัน]] (รักษาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์]]
|[[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - [[ปัจจุบัน]] (รักษาการ)
|}
 
4,990

การแก้ไข