ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตองปุ (จังหวัดลพบุรี)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มอ้างอิง
(ย้อนการแก้ไขที่ 5254621 สร้างโดย 118.175.244.104 (พูดคุย))
(เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
| type_of_place = วัดราษฏร์
| branch = มหานิกาย
| special_things = เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมกองทัพไทย
| principal_buddha =
| important_buddha = พระพุทธรูปหินทรายนาคปรกปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19
| important_buddha = พระอุโบสถทรงไทยที่มีฐานอ่อนโค้ง
| pre_road =
| road_name =
| open_time =
| entrance_fee =
| shouldnt_miss = คลังพระอุโบสถ, ที่สรงน้ำพระโบราณวิหาร,หอไตร, หอระฆัง สมัยอยุธยา ที่สรงน้ำพระโบราณ
| activities =
| local_tourguide =
 
==ประวัติ==
'''วัดตองปุ''' วัดนี้เป็นวัด[[มอญ]] คำว่าตองปุ เป็นภาษามอญ แปลว่า เป็นที่รวมพล[[ทหาร]]ที่จะไปชุมนุมพลก่อนออกรบ อยู่หลัง[[โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]] ตำบลทะเลชุบศร เป็น[[วัด]]เก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัย[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] ศิลปกรรมที่พบ ส่วนหนึ่งมีรูปแบบเป็นของกลุ่มชนมอญหรือ[[ลาว]] ได้แก่ หลักไม้จำหลักเก็บพระคัมภีร์ในพระ[[อุโบสถ]] และลาย รดน้ำบานประตูพระวิหาร เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์ฯทรงสร้างเมืองลพบุรี ก็ได้สร้างวัดตองปุขึ้น และนิมนต์พระภิกษุมอญจากวัดตองปุ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงสร้างไว้ที่กรุงศรีอยุธยามาจำพรรษาที่วัดนี้ด้วย วัดตองปุเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถานสมัยอยุธยา ที่คงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และมีพระภิกษุใช้ประโยชน์อยู่ โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาสที่มีสิ่งก่อสร้างสมบูรณ์ ตามคติการสร้างวัดของคนในสมัย[[อยุธยา]]ประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร ฐานมีลักษณะเป็นฐานปัทม์ หย่อนท้องช้าง ประดิษฐาน[[พระพุทธรูป]]ศิลาทรายนาคปรกปางสมาธิศิลป[[ลพบุรี]] อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จำนวนมากใบเสมาหินคู่สมัยอยุธยา ศาลาการเปรียญมีฐานแอ่นโค้ง เจาะช่องหน้าต่างโค้งแหลม หลังคามุงด้วย กระเบื้องกาบ[[กล้วย]] หอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมทรง[[ปราสาท]]ห้ายอด ศาลาพระศรีอาริย์และกลุ่มพระเจดีย์น้อยใหญ่จุดสักการะ พระพุทธรูปนาคปรกศิลา[[ทราย]]ศิลปสมัยลพบุรี ประดิษฐานภายในพระวิหารและพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา และยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวในเมือง[[ไทย]] คือ ที่สรงน้ำพระโบราณ หรือที่เรียกกันว่า น้ำพุสรงน้ำ[[พระ]] เก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี หอไตร คลัง และหอระฆัง ที่ควรชม
 
==พระอุโบสถ==
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมมีกำแพงแก้วเตี้ย เจาะซุ้มเล็กๆสำหรับวางตะเกียงไว้รอบ ฐานอาคารเป็นฐานปัทม์ หย่อนท้องช้าง ด้านหน้าอาคาร มีประตูทางเข้า 2 ช่อง กับช่องหน้าต่าง 1 ช่อง ช่องหน้าต่างทางด้านหน้าและด้านข้าง เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม ซุ้มหน้าต่างมีลักษณะเหมือนกับซุ้มบัญชรของพระที่นั่งหลายองค์ใน[[พระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์]] ประดิษฐาน[[พระพุทธรูป]]หินทรายนาคปรกปางสมาธิ ศิลปะสมัย[[ลพบุรี]] อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ด้านหลังโบสถ์มีกลุ่มเจดีย์สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา รูปแบบมีทั้งเจดีย์ทรง[[ปรางค์]] เจดีย์เพิ่มมุมแบบระฆังกลม และเจดีย์เพิ่มมุมแบบระฆังเหลี่ยม นอกกำแพงแก้วมีเจดีย์ทรงสูงชลูด มีเรือนธาตุซ้อนกัน 2 ชั้น แต่ละด้านของเรือนธาตุมีซุ้มทิศ
 
==พระวิหาร ==
สร้างขนานกับโบสถ์ อาคารไม่มีช่องหน้าต่าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเช่นเดียวกับหลังคาพระอุโบสถ ประตูทางเข้าเจาะเป็นช่องโค้งมนที่ผนังด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1 ช่อง บันไดทางขึ้นโบสถ์เป็นรูปวงโค้ง เชื่อมกับยกพื้นที่มีแท่นอาสนะสำหรับพระภิกษุนั่งสวดในงานบุญบางโอกาส ซุ้มประตูหน้า-หลัง สร้างเพิ่มเมื่อคราวบูรณะเมื่อพ.ศ. 2491 ภายในวิหารมีพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธินาคปรก ศิลปะลพบุรี อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 หลายองค์
 
==หอไตรและหอระฆัง==
หอไตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนลานประทักษิณ มีบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณขนาดเล็ก อาคารมีทางเข้าด้านหน้า 1 ประตู เหนือกรอบประตูมีซุ้มปูนปั้น ด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมข้างละ 2 ช่อง หน้าบันมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ปั้นด้วยปูนทั้งหมด ที่น่าสนใจคือ หางหงส์ทำเป็นเศียรนาค 5 เศียร ที่เรียกว่า นาคเบือน ภายในหอไตร มีพระพุทธรูปนาคปรก
 
หอระฆังตั้งอยู่ถัดจากหอไตร ส่วนบนเป็นทรงปราสาทห้ายอด
 
==ศาลาพระศรีอาริยเมตไตรย==
เป็นอาคารสร้างติดพื้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย ภายในศาลามีภาพจิตรกรรม เล่าเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ 4-5 เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย์ ปัจจุบันประดิษฐานพระปางนาคปรกปูนปั้น
 
==ศาลาการเปรียญหลังเก่า ==
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก สถาปัตยกรรมเป็นแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ นั่นคือ ฐานแอ่นโค้ง เจาะช่องหน้าต่างโค้งแหลม เดิมหลังคามุงด้วยกระเบื้อง บัวหัวเสาเป็นบัวกลีบยาว ประตูและหน้าต่างทางด้านหน้า ศาลาการเปรียญหลังเก่า ปัจจุบันใช้เป็นคลังเก็บของ
 
นอกจากยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญเหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวในเมืองไทย คือ ที่สรงน้ำพระโบราณ หรือที่เรียกกันว่า น้ำพุสรงน้ำ[[พระ]] เก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้
 
== ดูเพิ่ม ==
 
== อ้างอิง ==
* [http://lopburi.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538751093&Ntype=2 วัดตองปุ จังหวัดลพบุรี]
* [https://news.voicetv.co.th/thailand/378864.html เที่ยวชม ‘วัดตองปุ’ เมืองลพบุรี]
* [http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2555/KC4913007.pdf ปฐมสมโพธิวัดตองปุ]
* [http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/lopburi5.htm จังหวัดลพบุรี หอมรดกไทย]
* [http://www.ezytrip.com/Thailand/th/Central/LopBuri/02726/02726.htm วัดตองปุ ลพบุรี]
 
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ]]
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดลพบุรี ]]
 
{{โครงสถานที่}}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์