ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

(แก้ไขเล็กน้อย)
| คณะเศรษฐศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยภาคกลาง]]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]
|-
| [[คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะการบัญชีและการจัดการ]] || [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
ผู้ใช้นิรนาม